دسته بندي

                                                   

آموزش بافتنی

                   

/

                                       

آموزش بافت تاپ با موتیف

bano05

آموزش قلاب بافی تاپ  در سایت بانو آنلاین

قلاب بافی (تاپ صورتی رنگی)

وسایل موردنیاز : ۲کلاف اسپرت رنگی ۱۰۰گرمی ،یک کلاف صورتی ساده  ،قلاب شماره ۵/۲

 

طریقه  بافت :

۱۴ دانه موتیف بافته بههم وصل کنید یک ردیف ۱۴تایی دیگر بافته و به ۱۴ دانه  اول وصل کنید یعنی ۲ردیف ۱۴دانه ای باید بافته شود. درردیف سوم جهت گودی حلقه آستین تکه جلو وپشت ۵دانه موتیف بافته و روی ۵دانه موتیف وسط وصل کنید ۵دانه موتیف دیگربافته وروی ۵دانه موتیف پشت درپشت ۵دانه اول وصل کنید ۲دانه از موتیف ها درسمت راست و۲دانه از موتیف ها در سمت چپ ۵دانه موتیف ها جهت گودی حلقه آستین باقی می مانند. دوباره یک ردیف ۵دانه ای دیگرروی تکه جلو و تکه پشت وصل کنید.جهت بندتاپ یک ردیف ۴دانه موتیف بافته و روی اولین موتیف از ۵موتیف درسمت راست وصل کنید یک ردیف ۴ دانه ای دوباره موتیف بافته وروی آخرین موتیف درسمت چپ وصل کنید وادامه موتیف ها را نیز به تکه پشت درسمت راست و سمت چپ وصل کنید دراین جا بافت بالاتنه مابه پایان می رسد. جهت بافت پایین تنه تاپ یک رج پایه کوتاه دورتادور موتیف ها درپایان انجام دهید. جهت بافت توری به صورت زیر انجام دهید.

نخ را درنقطه وسط تکه جلو وصل کنید یک دانه پایه کوتاه بافته دانه روی قلاب را به اندازه یک سانتی متر بکشید یک دانه زنجیره بافته و دوباره درداخل حلقه دانه کشیده یک پایه کوتاه ببافید این کار را ۳بارتکرار کنید ۳دانه از پایه کوتاه های رج قبل را ردکرده وروی پایه کوتاه چهارم یک پایه کوتاه ببافید. دوباره دانه روی قلاب را کشیده و یک زنجیره بافته و دوباره برگردید و درحلقه یک پایه کوتاه ببافید و دوباره تکرار کنیدوباپایه کوتاه روی پایه کوتاه جهارم رج قبل وصل کنید این کارراتاآخرتکرار کنید دررج های بعدی هم به همین صورت حلقه راببافید دروسط حلقه رج قبل وصل کنید وبافت را تابلندی دلخواه ادامه دهید.

نکته : شروع هررج را با۳حلقه ودروسط با ۲حلقه بافت راادامه دهید.

تاپ بسیارزیبا وشیکی است امیدوارم که خانم های عزیز ببافند و مورد استفاده قرار دهید.

طریقه بافت موتیف : ۶دانه زنجیره بافته شود دوسرآن را به هم وصل کنید ۲زنجیره بافته و داخل حلقه را با۱۲ پایه بلند به فاصله یک زنجیره از هم پرکنید.

رج دوم : ۳دانه زنجیره بافته و دروسط یک دانه زنجیره رج قبل با پایه کوتاه وصل کنید. ۳دانه زنجیره بافته و باپایه کوتاه درزنجیره وسط پایه بلندی بعدی وصل کنید و این کاررا تاآخرتکرارکنید.

رج سوم : بدون زنجیره دراولین حلقه ۵پایه بلند ۴زنجیره و۵پایه بلند ببافیدوباپایه کوتاه درحلقه بعدی وصل کنید،۴زنجیره بافته و درحلقه بعدی باپایه کوتاه وصل کنیدواین کارراتاآخرتکرارکنیدکه موتیف بایدبه صورت مربع بافته شود. تمام موتیف ها را به همین صورت بافته و به هم وصل کنید.

 

منبع: kook.ir

گرد آوری : سایت بانو آنلاین

مطالب مرتبط :
» آموزش بافت بلوز توری
» آموزش بافت پتو نوزادی به همراه ساک
» آموزش بافت کمربند
» آموزش بافت سارافون بچگانه
» آموزش بافت تونیک
برچسب ها :

بدون دیدگاه

دیدگاه شما چیست؟;
جديدترين مطالب