آموزش بافت سارافون بچگانه

#

 

bano02

برای بافت این سارافون نیاز به ۳ کلاف ۱۰۰ گرمی .میل شماره ۵/۴ و قلاب شماره ۳ دارید.

آموزش سارافون آموزش دامن . ساق پا . تل و مچ بند  در سایت بانو آنلاین

وسایل مورد نیاز
۳ کلاف ۱۰۰ گرمی، میل شماره ۵/۴، قلاب شماره ۳

طریقه بافت بالاتنه تکه جلو

۶۰ دانه سر انداخته شود. یک رج از رو ببافید.

رج اول: ۵ دانه از زیر، ۲ دانه از رو،‌ ۶ دانه از زیر جیب پیچ گیس، ۲ دانه از رو، ۵ دانه از زیر،‌۶ دانه از رو، یکی از زیر، ۶ دانه از رو، یکی از زیر،‌۶ دانه از رو، ۵ دانه از زیر، ۲ دانه از رو، ۶ دانه از زیر جهت پیچ گیس، ‌۲ دانه از رو،‌ ۵ دانه از زیر.

بافت را از خط شکم تا بلندی حلقه آستین ادامه دهید. ۵ دانه از زیر و ۲ دانه از رو همیشه ثابت هستند. هر یک رج در میان دانه‌های پیچ گیس را جابجا کنید و هر پنج رج یکبار دانه‌های اشکی را ببافید و در رج بعدی دانه‌های اشکی را جابجا کنید. وقتی بافت به بلندی دلخواه رسید، جهت گودی حلقه آستین از هر دو طرف بافت ۳+۲+۱ دانه را کم کنید و لبه آستین را با ۶ دانه پیچ گیس ادامه دهید. بعد از بافتن ۴ پیچ گیس جهت نصف یقه دانه‌ها را از وسط نصف کرده و به اندازه نصف دانه‌ها را از سمت راست بافته به ۶ دانه آخر رسیدید. بافت مدل اشکی را قطع می‌کنیم و ۶ دانه آخر را جهت لبه یقه پیچ طنابی می‌بافیم و هر یک رج درمیان از سمت یقه قبل از ۶ دانه پیچ طنابی یک دانه کم کنید ( ۲ تا یکی کنید ) و بافت را تا بلندی ۱۵ سانتیمتر ادامه دهید. سمت دیگر یقه را نیز به همین صورت ادامه دهید.

طریقه بافت تکه پشت

طریقه بافت و تقسیم‌بندی دانه‌ها مانند تکه جلو بافته می‌شود با این تفاوت که دانه های اشکی بافته نمی‌شود و ۲۰ دانه‌های از رو در وسط ساده بافته می‌شوند. بافت را تا بلندی حلقه آستین ادامه دهید بعد از آن مانند تکه جلو جهت گودی حلقه آستین ۳+۲+۱ دانه را کم کنید و بافت را تا ۱۲ سانتیمتر ادامه دهید و بعد از آن از هر دو طرف بافت به اندازه سرشانه جلو جدا کرده و دانه‌های هر دو طرف بافت را جداگانه تا ۳ سانتیمتر دیگر ببافید و دانه‌های وسط را کور کنید وقتی بافت هر دو تکه به پایان رسید از سرشانه‌ها و کناره‌های بافت دو تکه را به هم بدوزید.

http://banooonline.ir/wp-content/uploads/bano02.jpg

طریقه بافت دامن سارافون

از یک گوشه درز کناری نخ را وصل کرده و یک رج بافت مربع یعنی ۲ زنجیره و یک پایه بلند ببافید. در بافت هیچ درزی وجود ندارد و بافت به صورت گرد بافته می‌شود.

دور دوم: ۵ دانه از مربعها را را بافته در مربع ششم یک دانه فندوقی ببافید و بافت را تا آخر دور به همین صورت ببافید.

دور سوم: بافت مربعها را ادامه دهید و در دو طرف یک دانه فندوقی رج قبل دوباره ۲ دانه فندوقی به فاصله ۲ زنجیره از هم ببافید و بافت را تا آخر ادامه دهید.

دور چهارم: بافت مربع را ادامه می‌دهیم و در وسط ۲ دانه فندوقی دوباره یک دانه فندوقی می‌بافیم و تا آخر بافت را ادامه دهید.

دور پنجم: بافت را ادامه می دهیم با این تفاوت که دانه‌های فندوقی را جابجا می‌کنیم و بافت را تا بلندی دلخواه ادامه می‌دهیم.

در آخر دور تا دور دامن را با رنگ دیگر حاشیه بافی می‌کنیم.

طریقه بافت ساق پا

۴۰ دانه سر انداخته شود. ۱۰ دانه وسط را به صورت ۲ دانه از رو، ۶ دانه از زیر،‌۲ دانه از رو و دو طرف ۱۰ دانه وسط را با بافت کشباف ۲ دانه‌ای، ۲ دانه از رو، ۲ دانه از زیر ادامه می‌دهیم و بافت را تا بلندی دلخواه ادامه دهید بعد همه دانه‌ها را کور کنید و درز بافت را بدوزید. لبه پایین و بالا را با رنگ دیگر حاشیه بافی کنید. جهت بند دور ساق به اندازه زنجیره بافته و از لابه‌لای ساق رد کنید و دو سر زنجیره را منگوله بزنید.

طریقه بافت تل و مچ‌بند

جهت تل موی سر ۳۰ دانه سر انداخته شود و ۱۰ دانه وسط را به صورت ۲ دانه از رو، ۶ دانه از زیر جهت پیچ گیس ۲ دانه از رو، دو طرف پیچ گیس را نیز با کشباف ۲ دانه‌ای تا ۲۰ سانتیمتر به صورت یک مستطیل ادامه دهید بعد دو سر بافت را با نخ و سوزن کوک زده جمع کنید و دو سر بافت را زنجیره ببافید و وصل کنید دو سر زنجیره را هم منگوله بزنید. جهت مچ‌بند ۳ دانه زنجیره ببافید. ۱۰ دانه وسط را ۲ دانه از رو، ۶ دانه از زیر، ۲ دانه از رو جهت پیچ گیس و دو طرف بافت را به صورت کشباف ۲ دانه‌ای ادامه دهید و بافت را تا ۸ سانتیمتر ببافید. دانه‌ها را کور کرده و درز کناری را دوخته و یک شکوفه جهت زیبایی بافته و در وسط مچ‌بند بدوزید.

 

منبع: مجله کوک

گرد آوری : سایت بانو آنلاین

درباره ی مدیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *