آموزش دوخت پرده والان (بادکنکی) کولی (۸)

90

آموزش دوخت پرده ۸

 

چین ها را مرتب ودرصورت تمایل ازپشت والان داخل محل های چین خوردة والان کولی را با کاغذ روزنامه گلوله شده پرکنید که دراین صورت والان شما حالت پ

 

ادامه شناخت انواع آستری

آستری اینترلینینگر: دردودسته بابافت وبدون بافت موجود میباشد

 ۱- نوع بافت آن با دوختن به پرده اصلی وصل می شود

۲- بدون بافت آن هم به وسیله دوختن وهم به وسیله چسب پشت پارچه اصلی وصل می شود.

آستری لینینگز: نوعی ساتن نخی می باشد که مناسب برای آستری پرده –کوسن

مبل و…….. میباشد

چیت : پارچه ای  کم دوام با بافت ساده وگلدار ( طرح چاپی )  که روکش آهاری دارد

متقال : پارچه ای محکم با بافت قوی داری الیاف پنبه کتان یا چتایی می باشد

که هم به عنوان آستری وهم لائی مصرف می شود

کرکی : دارای سطحی نرم وکرک مانند است که به صورت غیر فشرده تهیه می شود

موسلین : پارچه ای با بافت ساده می باشد که دردونوع آهاردار وبدون آهار تهیه

می شود بهترین نوع این پارچه سوئیسی می باشد .

ساتین : بافته شده ازالیاف کتان است ودارای تنالیته های رنگی زیبایی میباشد

تیکینگ : پارچه ای بابافت ریزساده یا کج راه که به صورت ساده یا راه راه

موجود میباشد .

 والان بادکنکی ( کولی )  این نوع والان نیاز به ترسیم الگو ندارد

 اندازة پارچة والان کولی

 عرض پرده خور × ۲

قدوالان  یا  قدپرده خور + ۵۰ الی ۷۵ س.م

مثال :

عرض پرده خور ۲۰۰ س.     س.م   ۴۰۰  = ۲ × ۲۰۰

قد پرده خور ۲۸۰ س.م       س.م ۵۶ =  ۵ ÷ ۲۸۰

                                               س.م ۴۷ = ۶ ÷ ۲۸۰

عرض نهایی والان   ۴۰۰ س.م

طول نهایی والا ن                            س.م ۹۷ = ۵۰  + ۴۷

                                س.م ۱۰۷ = ۱۰  + ۹۷

بر ش ودوخت والان (بادکنکی)  کولی

 لوازم موردنیاز :

 میله پردة به طول  ۲۰۰ س.م

نوارپرده ۴ نخه به طول  ۴۰۰ س.م

گیرة پرده             ۲۰ عدد

نوار یراق           ۴۰۰ س.م

پارچه پرده ا ی ساتن ، ساتن چروک ، سالن تافته ، حریر، گیپور…

۲ تخته پارچه به طول وعرض ۱۵۰ × ۱۰۷ س.م

۱ تخته پارچه به طول وعرض ۱۰۰ × ۱۰۷ س.م

نخ همرنگ پارچه

نوارپرده یک نخه

دوخت والان بادکنکی (کولی)

نوع اول:

۱- تخته های پارچه را به هم بدوزید تا یک تخته به طول ۱۰۷ وعرض تقریبی ۴۰۰ آماده شود .

۲ – لبة بالایی وپایینی والان را اورلوک دوزی کنید.

 ۳- درزهای دوخته شده را باز و اطو کنید.

 ۴- لبه های کناری والان را ۵/۱ س.م تا بزنید وسپس سنجاق واطو کنید.

 ۵- لبة پایینی والان را ۵/۱ س.م تا بزنید و اطوکنید و سپس نواریراق را بدوزید.

 ۶- لبة بالایی والان را ۵/۴ س.م  تا بزنید ونوارپرده را با فاصه ۱ س.م از لبه تا شده به والان بدوزید و سپس لبة پایینی نوارپرده راهم به والان بدوزید.

 ۷- لبة پایین والان را از سمت راست به چپ تقریبا ۵۰ س.م علامت بزنید و همین عمل را تا سمت چپ ادامه دهید دقت کنیدکه خط دوخت درزها درقسمتهای علامت زده قراربگیرد. مانند درمحل دوخته شده نوارها از لبة بالا تا لبة پایین ۴۷ س.م شود.شکل-۱

۸- ازمحل های علامت زده به طرف بالا خطوطی به طول۷۰ س.م عمود رسم کنید.

 ۹- روی این خطوط بافاصلة ۲ س.م ازلبة پایینی نوارپرده ۱ نخه قرارداده ودوطرف نوار را  چرخ کنید

۱۰- یک طرف نخ نوار پرده را گره  سپس طرف دیگر نوار پرده را آن قدربکشید تا طول والان به اندازه دلخواهتان شود.

۱۱- این عمل را روی تمام نوار پرده تکرارکنید.

  ۱۲- نخ های نوارپردة بالایی را در یک سمت به هم گره بزنید ودرسمت دیگرآن قدربکشید تا به اندازة طول میلة پرده شود چین ها را مرتب کنید

۱۳- والان را روی میلة پرده نصب کنید.

 ۱۴ – چین ها را مرتب ودرصورت تمایل ازپشت والان داخل محل های چین خوردة والان کولی را با کاغذ روزنامه گلوله شده پرکنید که دراین صورت والان شما حالت پفکی پیدا می کند.

 2554

 دوخت والان بادکنکی

 نوع دوم

۱- تخته های پارچه را به هم بدوزید تا یک تخته به طول ۱۰۷ وعرض تقریبی ۴۰۰ آماده شود .

۲ – لبة بالایی وپایینی والان را اورلوک دوزی کنید.

۳- درزهای دوخته شده را باز و اطو کنید.

 ۴- لبه های کناری والان را ۵/۱ س.م تا بزنید وسپس سنجاق واطو کنید.

 ۵- لبة پایینی والان را ۵/۱ س.م تا بزنید و اطوکنید و سپس نواریراق را بدوزید.

 ۶- لبة بالایی والان را ۵/۴ س.م  تا بزنید ونوارپرده را با فاصه ۱ س.م از لبه تا شده به والان بدوزید و سپس لبة پایینی نوارپرده راهم به والان بدوزید.

 ۷- لبة پایین والان را از سمت راست به چپ تقریبا ۵۰ س.م علامت بزنید و همین عمل را تا سمت چپ ادامه دهید دقت کنیدکه خط دوخت درزها درقسمتهای علامت زده قراربگیرد. مانند درمحل دوخته شده نوارها از لبة بالا تا لبة پایین ۴۷ س.م شود.

۸- ازمحل های علامت زده به طرف بالا خطوطی به طول۷۰ س.م عمود رسم کنید.

۹- بعد از دوختن نوار پرده های عمودی چنین عمل کنید.

۱۰ – با فاصله  ۵ س.م از لبة والان روی نوارپرده ها حلقه پلاستیکی بدوزید .

۱۱ – بافاصله ۱۰ س.م از اولین حلقه روی نوار پرده ها حلقة پلاستیکی بدوزید.

۱۲- بافاصله ۱۰ س.م دومرتبه دیگر عملیات دوخت حلقه های پلاستیکی راانجام دهید.

۱۳- ریسمان ها را به حلقه های پایینی گره بزنید و ازحلقه های بالایی بگذرانید بعد از       گذراندن ازحلقه آخر ریسمان را آن قدربکشید تا تمام حلقه ها درکنار هم قرار گیرد .

۱۴- ریسمان را به آخرین حلقه گره بزنید و اضافی آن را بچینید.

۱۵- این عمل راروی تمام نوارپرده ها تکرارنمایید می توانید چین ها را به صورت غیرمتقارن آرایش کنید.

۱۶- والان را روی میلة پرده نصب کنید و درصورت تمایل داخل چین ها را با روزنامه گلوله شده پرکنید

 منبع: مجله کوک

درباره ی مدیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *