آموزش طرز بافت مانتو

#

LG_1355748866_f2198c8e08ee11571ed4bdb852692b72

آموزش بافت درسایت بانو آنلاین

وسایل مورد نیاز جهت بافت مانتو :

۱۰ کلاف کاموای  ۱۰۰ گرمی
میل شماره  ۶ ،  نخ یک لا

پشت مانتو :

ابتدا کار را با ۷۶ دانه سر انداخته، شروع کنید. ۹ رج (۵ سانتی متر) مدل کش باف، ۱ دانه از زیر، ۱ دانه از رو ببافید. سپس از ۶۸ دانه در رج ۱۱ ، ۱۵ دانه از زیر، ۴ دانه از رو (مدل گیس باف دو تایی) بافته، سپس با ۱۵ دانه از زیر رج را تمام کنید.
در رج ۱۳ : بافت رج ۱۱ را تکرار کرده کاررا ادامه دهید.
در رج ۱۵ : ۲ دانه از رو (مدل لانه زنبوری) ۲ دانه از زیر، ۲ دانه از رو (مدل لوزی) ۹ دانه از زیر، ۴ دانه از رو (مدل بافت گیس باف) ۹ دانه از زیر، ۲ دانه از رو(مدل لوزی) ۲ دانه از زیر، ۴ دانه از رو (مدل لانه زنبوری) ۲ دانه از زیر، ۲ دانه از رو (مدل لوزی) ۲ دانه از زیر، ۲ دانه از رو (مدل لانه زنبوری) ببافید.
در رج ۱۷ :  جهت بافت لانه زنبوری ابتدا ۲ دانه سپس ۱ دانه را به رو ببافید. مدل لوزی را وقتی بطرف چپ می‌خواهید بپیچانید ۳ دانه از زیر، ۲ دانه از رو، ۸ دانه از زیر ببافید. جهت پیچش بافت میل گیس باف نیز ۸ دانه از رو، ۳ دانه از زیر ببافید. سپس جهت مدل لانه زنبوری ابتدا ۲ دانه سپس ۱ دانه را بافته و به ترتیب ۴ و ۳ دانه را باهم ببافید. ۳ دانه از زیر، ۲ دانه از رو، ۸ دانه اززیر بافته پیچ مدل گیس باف را انجام دهید و کار را با ۸ دانه از زیر، ۲ دانه از رو، ۳ دانه از زیر و مدل لانه زنبوری ادامه دهید.
در رج ۱۹ : مدل لانه زنبوری را با ۴ دانه از زیر، ۲ دانه از رو، ۷ دانه از زیر، ۴ دانه از رو (مدل گیس باف) بافته، سپس ۷ دانه از زیر، ۲ دانه از رو، ۴ دانه از زیر (مدل لانه زنبوری) و با ۴ دانه از زیر کار را ادامه دهید.
سپس ۲ دانه از رو، ۷ دانه از زیر، ۴ دانه از رو گرفته (مدل گیس باف) ببافید. ۷ دانه از زیر، ۲ دانه از رو، ۴ دانه از زیر بافته مدل لانه زنبوری را تمام کنید تا موقعی که در کنار مدل گیس باف ۲ دانه را از زیر بافته شده، باقی بماند و مدل لوزی را ادامه دهید. سپس تمام کارها را برعکس کرده مدل لوزی‌ها را ببندید. در ۴ رج بعدی بجز مدل گیس باف تمام دانه‌ها را از زیر ببافید. مدل لانه زنبوری در این ۴ رج بافته نمی شود.
وقتی بلندی مانتو به ۷۵ سانتی متر رسید جهت حلقه آستین ۳+۲+۱ دانه از هر طرف کم کنید.
پس از اینکه مدل لوزی تمام شد وسط پشت گردن ۳۰ دانه را توی میل نگهدارید. سپس دانه‌های سرشانه‌ها را یک رج دیگر بافته و تمامی دانه‌ها را کور کنید. ” اندازه پشت مانتو باید ۹۵ سانتی متر باشد.”

جلوی مانتو :

کار بافت را با ۴۴ دانه شروع کنید. ۹ رج کش باف ببافید، سپس ۴۱ دانه از رو بافته، ۵ دانه را ۱ دانه از زیر و ۱ دانه از رو مدل کش باف “تا یقه” ببافید. بعد از ۵ دانه کش باف ۱۶ دانه از زیر، ۴ دانه از رو (مدل گیس باف) و ۱۶ دانه را دوباره از زیر ببافید. ۴ رج به صورت یاد شده کار را ادامه دهید. سپس ۵ دانه کش باف بافته، ۴ دانه ازرو (مدل لانه زنبوری) ۲ دانه از رو (مدل لوزی) ۹ دانه از زیر، ۴ دانه از رو (مدل گیس باف) ۹ دانه از زیر، ۲ دانه از رو (مدل لوزی) ۲ دانه از زیر و ۲ دانه از رو (مدل لانه زنبوری) ببافید تا زیر آستین مدل‌های پشت مانتو را روی جلوی مانتو نیز پیاده کنید.
جهت حلقه آستین آن ۱+۲+۳ دانه کم کنید، به ۵ دانه کش باف سر بافتتان در هر رج ۱ دانه از زیر، ۱ دانه از رو اضافه کنید تا جمع دانه‌های کش باف ۳۵ تا شود. سپس ۴ رج آنها را بدون اضافه کردن ببافید. در عین حال مدل گیس باف را روی جلوی مانتو ادامه دهید.
در رج بعدی ۱۱ عدد دانه برنجی، ۴ دانه از زیر (پشت مدل گیس باف) ۱۴ دانه، دانه برنجی، ۱ دانه از زیر، ۱ دانه از رو، ۱ دانه از زیر، ۱ دانه از رو و ۱ دانه از زیر را بافته، مدل گیس باف روی جلوی مانتو را ادامه دهید. سپس از۱۰ رج بافت قد جلوی مانتو ۹۵ سانتی متر خواهد شد که در این صورت باید۲۰ دانه از سرشانه را کور کرده مابقی ۲۹ دانه باقی مانده را با مدل‌های دانه برنجی و گیس باف ادامه دهید. وقتی مدل گیس باف ۱۱ مرتبه بر روی یقه پیچ خورد در پشت گردن به تکه دوم تنه مانتو آن را بدوزید.

آستین :

کار را با ۴۰ دانه شروع کنید، ۲۰ سانتی متر ۱ دانه از زیر، ۱ دانه از رو مدل کش باف ببافید. ۳۸ دانه را بافته ۴ دانه از رو (مدل گیس باف) ۳۰ دانه از زیر، ۴ دانه از رو (مدل گیس باف) بافته، ۴ رج کار را به همین شکل ادامه دهید. سپس ۴ دانه از رو (مدل گیس باف) ۹ دانه از زیر، ۲ دانه از رو (مدل لوزی) ۲ دانه از زیر، ۴ دانه از رو (مدل لانه زنبوری) ۲ دانه از زیر، ۲ دانه از رو (مدل لوزی) ۹ دانه از زیر، ۴ دانه از رو (مدل گیس باف) کار را ادامه دهید.
 تا زیر حلقه استین باید ۶۲ سانتی متر ببافید و ۱۴ دانه به دانه هایتان اضافه کنید، سپس آستین را ۱+۲+۳ دانه از هر طرف کم کنید، قد آستین باید مجموعاً ۷۷ سانتی متر باشد.
0001
0002
بانوکده
LG_1355749031_03538a37601449c079a95786aa78725a
LG_1355748886_edee3570311bb1792c00eec530932340
منبع: کوک

درباره ی مدیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *