دسته بندي

                                                   

آموزش بافتنی

                   

/

                                       

آموزش دوخت پرده ۳ بافت ساده (plain ) : همینطور که ازنام آنمشخص میباشد ساده ترین نوع پارچه است که دریک یا دورنگ وبا ضخامت وجنس متنوع تهیه می شود. ادامه شناخت انواع  پارچه مناسب پرده: بافت: بافت ساده (plain ) : همینطور که ازنام آنمشخص میباشد ساده ترین نوع پارچه است که دریک یا […]

آموزش دوخت پرده ۲ پرده خور ۲۰۰ سانتی متر + ۲ سانتی متر = ۲۰۲ سانتی متر  والان آرکی شیوا میزان پارچه مورد نیاز والان عرض پرده + ۲ سانتی متر قد والان ۶۰ سانتی متر + ۲ سانتی متر مثال:  پرده خور ۲۰۰ سانتی متر + ۲ سانتی متر = ۲۰۲ سانتی متر قد […]

آموزش دوخت پرده ۱ آموزش, دوخت پرده, روش برش,دوخت پرده ساده – برای چه محیطی تهیه می شود؟ اداری، رسمی، پذیرایی،مطالعه، نشیمن، خواب، اطفال، نوجوان ، جوان ، والدین ، سالمندان ، آشپزخانه حمام و توالت و…. ۱-  ویژگی های پارچه  – برای انتخاب یک پارچة مناسب جهت دوخت پرده باید شناخت کافی درمورد : […]

;
جديدترين مطالب