آموزش قلاب بافی درس دوم سر انداختن و بافت زنجیره

 

آموزش قلاب بافی درس دوم

در درس اول آموزش قلاب بافی با وسایل لازم قلاب بافی آشنا شدید و انشا…. وسایل را آماده کرده باشید تا درس دوم را با عنوان سر انداختن و بافت زنجیره آغاز کنیم در این آموزش

شما باید با دقت و عمل به تصاویر که بترتیب گذاشته شده است می توانید بافت یک زنجیره زیبا را یاد بگیرید.

قلاب بافی درس دوم بانو آنلاین یکسرانداختن و به قولی ته انداختن به این ترتیب است.با دست چپ نخ را از کلاف باز کرده از داخل به خارج دور انگشت حلقه پیچیده و همین طور دور انگشت سبابه . با دست دیگر قلاب را گرفته درست مثل مدادی که در دست میگیرید.طوری که انحنای سر قلاب بطرف بدن خودتان قرار گیرد.نخ را به صورت قلاب درآورده و آن را از درون

قلابی که با نخ درست کرده اید بیرون بکشید.بعد از آنکه اولین دانه را درست کردید .با میل .نخی که دور انگشت

 

قلاب بافی درس دوم بانو آنلاین دو

سبابه پیچیده شده از دانه اول بیرون بکشید.کاری که انجام داده اید دوباره آنرا تکرار کرده با این تفاوت که دانه ها همه دانه زنجیره ای است.

 

در عکس یک رج دانه زنجیره ای دیده میشود.زنجیر را که در حقیقت دانه های بافته شده است باید در همین کار بین انگشتهای شست و انگشت میانه و انگشت حلقه نگه داشت.دور انگشت سبابه نخ کار را بپیچید.

 

 

قلاب بافی درس دوم بانو آنلاین سوم

رج بعد تشکیل شده از دانه های محکم و بهم فشرده . به این معنی که در همان دانه هایی که رج قبل را بافتنه اند باید میل را در آورید. در این حال شما دو نخ روی میل دارید که باید از نخی که برانگشت سبابه پیچیده اید.استفاده کرده این دو دانه را یکی کنید.

نخ را به یک اندازه کشیده و تا زمانیکه نخ در میل آزاد است نخ دیگر را از میان آن بکشید.

قلاب بافی درس دوم بانو آنلاین چهارم

به این ترتیب کار را ادامه میدهیم.نخ را به صورت قلاب با میل از سوراخ درآورید.

یکبار دیگر تکرار کنید. و آنرا از بین دو نخی که روی میل دارید رد کنید.

 

قلاب بافی درس دوم بانو آنلاین پنجم

به این ترتیب بافتن رج اول خاتمه یافت.در خاتمه یک پایه زنجیره ای میزنیم که این دانه را باید در خاتمه هر رج ببافیم.

 

قلاب بافی درس دوم بانو آنلاین ششم

بعد از متصل کردن دانه ها بهم نخ را از بین دانه ها که در زیر دانه های زنجیری قرار دارند از رج قبل بیرون میاوریم

دوباره نخ را مثل قبل از بین دانه های بافته شده از روی میل رد کرده به این ترتیب کار را دانه به دانه و رج به رج ادامه میدهیم

شما می توانید با تمرین بیشتر بر مهارت قلاب بافی خود بیفزاید امید است درس دوم آموزش قلاب بافی مفید بوده باشد  این آموزش ادامه دارد در درس سوم منتظرتان هستیم.

درباره ی مدیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *